Podatkowa księga przychodów i rozchodów

podatkowa księga przychodów i rozchodów

W ramach organizacji podatkowej księgi przychodów i rozchodów oferujemy:

 • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów zgodnie z wymaganymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji przedmiotów małowartościowych
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT
 • rozliczenie firmy i pracowników z podatku dochodowego   PIT
 • obsługa pracowników (akta osobowe, RMUA, listy płac, rozliczenia z ZUS)
 • sporządzanie informacji i sprawozdań do GUS
 • pomoc w sporządzeniu remanentu
 • uzgadnianie stanów magazynowych

Zeznanie roczne w cenie usług księgowych.

 

Ponadto:

 • sporządzanie biznes planu na potrzeby dotacji z Urzędu Pracy
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań i raportów
 • pomoc w sporządzaniu instrukcji obiegu dokumentów
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • wyprowadzanie zaległości ZUS

Księgi przychodów i rozchodów – Bydgoszcz

Szukasz fachowców, którzy oferują prowadzenie księgi przychodów i rozchodów? Zapraszamy do współpracy z Kancelarią Podatkową Awans – obsługujemy Bydgoszcz i okolice.

Księga przychodów i rozchodów, znana również jako KPiR, to dokumentacja księgowa, w której przedsiębiorcy zapisują przychody i koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. To najprostsza forma ewidencji dla małych firm, które nie są zobligowane do prowadzenia pełnej księgowości.

W księdze przychodów i rozchodów należy zapisywać m.in.:

 • przychody (np. z sprzedaży towarów lub usług),
 • koszty (np. wynagrodzenia dla pracowników, zakup materiałów),
 • inne wydatki związane z działalnością (np. koszty energii, wody, telekomunikacji),
 • podatki i opłaty (np. podatek VAT, składki ZUS),
 • amortyzację (czyli odpis wartości rzeczowych środków trwałych),
 • zyski i straty.

Księga przychodów i rozchodów jest prowadzona przez przedsiębiorców indywidualnych oraz spółki cywilne, które nie osiągają wysokich przychodów. W Polsce KPiR może prowadzić przedsiębiorca, który nie przekroczył w roku podatkowym przychodów ze sprzedaży, z wyjątkiem sprzedaży towarów i usług zwolnionych z VAT, kwoty 2 milionów złotych.

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów ma na celu umożliwienie przedsiębiorcy prawidłowego naliczenia podatków, a także umożliwienie śledzenia wyników finansowych firmy. Księga ta powinna być prowadzona na bieżąco i być dostępna dla organów podatkowych w razie kontroli.

Zalety księgi przychodów i rozchodów

Zastanawiasz się, czy warto prowadzić księgę przychodów i rozchodów? Nasi specjaliści z Kancelarii Podatkowej Awans w Bydgoszczy rozwieją Twoje wątpliwości! Sprawdź zalety tego sposobu ewidencjonowania:

 • uproszczenie – to prosty sposób prowadzenia ewidencji od pełnej księgowości, wymagane jest jedynie wprowadzenie danych dotyczących przychodów i rozchodów oraz prowadzenie ewidencji dokumentów,
 • niskie koszty – w porównaniu z innymi formami prowadzenia księgowości, koszty prowadzenia księgi przychodów i rozchodów są stosunkowo niskie, nie ma konieczności zatrudniania specjalisty z zakresu rachunkowości, a ewidencjonowanie można prowadzić samodzielnie,
 • brak konieczności prowadzenia inwentarza – w przypadku prowadzenia księgi przychodów i rozchodów nie jest wymagane prowadzenie inwentarza, co znacznie upraszcza proces księgowania,
 • uproszczona ewidencja VAT – dla przedsiębiorców, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT, księga przychodów i rozchodów stanowi prosty sposób ewidencjonowania VAT,
 • szybkość – księga przychodów i rozchodów pozwala na szybkie i łatwe wprowadzanie danych, w przypadku mniejszych firm, które mają niewielką liczbę transakcji, prowadzenie księgi zajmuje niewiele czasu.
 • minimalne wymagania formalne – KPiR nie wymaga stosowania skomplikowanych planów kont, co jest korzystne dla wielu przedsiębiorców.

Pamiętaj jednak o tym, że istnieją pewne ograniczenia oraz kryteria, które decydują o tym, czy osoba fizyczna bądź przedsiębiorstwo może korzystać z księgi przychodów i rozchodów. Przed podjęciem decyzji warto skonsultować się z doświadczonymi księgowymi, którzy ocenią, czy dany sposób prowadzenia ewidencji jest odpowiedni dla konkretnych potrzeb i charakteru Twojej działalności. Możesz na nas liczyć. Przekonaj się, że w Awans od lat świadczymy kompleksowe usługi księgowe na wysokim poziomie, który zadowala najbardziej wymagających Klientów!