Kadry, płace, ZUS, PFRON, BHP

Kadry, płace, ZUS, PFRON przekazywanie dokumentów

W Kancelarii Podatkowej Awans oferujemy rzetelne wsparcie Klientom z Bydgoszczy i okolic w obszarze kadr, płac, sporządzania deklaracji ZUS, rozliczania PFRON czy spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zaufaj doświadczonym profesjonalistom, którzy mogą poszczycić się imponującą wiedzą z zakresu księgowości. Przekonaj się, że współpraca z zaufanym biurem rachunkowym to gwarancja tego, że Twoja firma będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Skontaktuj się z nami już dziś w celu ustalenia szczegółów.

Decydując się na przekazanie usług kadrowo- płacowych zyskujesz:

 • oddelegowanie odpowiedzialności za działania firmie zewnętrznej,
 • brak obowiązku śledzenie dodatkowych zmian w prawie,
 • zapewnienie poufności stosowanej w firmie polityki wynagrodzeń pracowników.

 

Sporządzanie:

 • list płac, zasiłków chorobowych,
 • imiennych kart wynagrodzeń, ewidencji czasu pracy i urlopów,
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych RMUA,
 • deklaracji ZUS,
 • wysyłka deklaracji ZUS drogą elektroniczną,
 • informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 4R, PIT 11, PIT 40,
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań i raportów,
 • współpraca z inspektorem BHP i lekarzem w zakresie przeprowadzenia szkoleń,
 • (instruktażowe, stanowiskowe, okresowe) oraz badań lekarskich (wstępne, okresowe),
 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowywanie akt osobowych osób nowo zatrudnionych,
 • informacji i sprawozdań do GUS,
 • przygotowywanie,
 • umów o pracę,
 • świadectw pracy,
 • umów zlecenia i rozliczenie,
 • umów o dzieło i rozliczenie,
 • zaświadczeń dla pracownika o zatrudnieniu.

Obsługa pracownicza osób niepełnosprawnych i rozliczanie PRFON.

 

Ponadto:

 • sporządzanie biznes planu na potrzeby dotacji z Urzędu Pracy,
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań i raportów,
 • pomoc w sporządzaniu instrukcji obiegu dokumentów,
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych,
 • wyprowadzanie zaległości ZUS.

Kadry – Bydgoszcz

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie kadr w naszym biurze w Bydgoszczy.  Obsługa kadrowa obejmuje zespół czynności związanych z zatrudnieniem i pracą pracowników w danej firmie. W ramach tej obsługi należy prowadzić dokumentację związaną z zatrudnieniem, rozliczać wynagrodzenia i składki ZUS, sporządzać umowy o pracę, zwalniać pracowników, prowadzić sprawy związane z urlopami czy chorobami pracowników.

Jednym z podstawowych obowiązków w ramach obsługi kadrowej jest prowadzenie ewidencji pracowników. Polega ona na tworzeniu i aktualizowaniu spisu pracowników, w którym odnotowuje się takie informacje jak imię i nazwisko, data zatrudnienia, stanowisko czy informacje o wynagrodzeniu.

Kolejnym elementem obsługi kadrowej jest sporządzanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Rozliczanie wynagrodzeń i składek ZUS to kolejna ważna kwestia. W ramach tej czynności należy obliczać wynagrodzenia, naliczać i odprowadzać składki ZUS, a także prowadzić dokumentację związaną z wynagrodzeniami. Już dziś wybierz specjalistów z Bydgoszczy, dla których kadry nie kryją żadnych tajemnic!

Obsługa kadrowa zajmuje się także prowadzeniem spraw związanych z czasem pracy pracowników, w tym m.in. obliczaniem i prowadzeniem ewidencji czasu pracy, sporządzaniem harmonogramów pracy czy rozliczaniem nadgodzin. Ważne są także sprawy związane z urlopami i chorobami pracowniczymi. Pracownicy mają prawo do urlopu wypoczynkowego, urlopu macierzyńskiego czy urlopu rodzicielskiego.

Obsługa kadrowa to bardzo ważny element w funkcjonowaniu każdej firmy. Wymaga ona wiedzy i doświadczenia w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Powinna być prowadzona w sposób rzetelny i zgodny z przepisami, aby zapewnić pracownikom odpowiednie warunki zatrudnienia, a pracodawcom uniknięcie kar i sankcji.

Płace – Bydgoszcz

Oferujemy profesjonalną pomoc w zakresie płac – wybierz doświadczone biuro księgowe z Bydgoszczy! Obsługa płacowa stanowi kluczowy element funkcjonowania firmy, którego celem jest prawidłowe i terminowe rozliczanie wynagrodzeń pracowników. W ramach obsługi płacowej należy przede wszystkim zajmować się naliczaniem wynagrodzeń, obliczaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, odprowadzaniem podatków oraz tworzeniem dokumentacji związanej z wynagrodzeniami.

Podstawowym elementem obsługi płacowej jest naliczanie wynagrodzeń dla pracowników. W ramach tego zadania należy obliczać wynagrodzenia zgodnie z umową o pracę, uwzględniając wynagrodzenia podstawowe, premie, dodatki i inne elementy składowe wynagrodzenia. Należy także uwzględnić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatki.

Kolejnym istotnym elementem jest obliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Składki te są opłacane zarówno przez pracowników, jak i pracodawców, i są związane z ubezpieczeniami emerytalnymi, rentowymi, chorobowymi i wypadkowymi. Przekonaj, że płace to dziedzina, o której wiemy niemal wszystko i już dziś wybierz zaufane biuro z Bydgoszczy!

W ramach obsługi płacowej należy również zajmować się obliczaniem podatków. W Polsce pracownicy są obciążeni podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT), który należy odliczyć od wynagrodzenia brutto. Oprócz naliczania wynagrodzeń, składek i podatków, obsługa płacowa zajmuje się także tworzeniem dokumentacji związanej z wynagrodzeniami. W ramach tej dokumentacji należy prowadzić rejestr płac, sporządzać deklaracje podatkowe i ubezpieczeniowe, a także prowadzić kartotekę pracowniczą.