Prowadzenie ewidencji księgowych

księgi handlowe wyliczenia w segregatorze

Szukasz doświadczonych księgowych w Bydgoszczy, którym możesz zlecić prowadzenie ewidencji księgowych? Kancelaria Podatkowa Awans jest do Twojej dyspozycji. Ewidencja księgowa obejmuje proces dokumentowania i rejestrowania transakcji finansowych oraz operacji gospodarczych danego przedsiębiorstwa bądź osoby fizycznej. Ma ona na celu monitorowanie, klasyfikowanie i analizowanie finansowych aspektów działalności i tym samym zapewnienie zgodności z przepisami w zakresie rachunkowości. To dość skomplikowane zadanie, dlatego zachęcamy do tego, by zdecydować się na współpracę z naszym doświadczonym biurem rachunkowym. Możesz mieć pewność tego, że zapewnimy należytą rzetelność i zgodność z obowiązującymi przepisami.

W ramach organizacji ksiąg handlowych oferujemy:

 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne , księgi pomocnicze)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji przedmiotów małowartościowych
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT
 • rozliczenie firmy i pracowników z podatku dochodowego CIT, PIT
 • obsługa pracowników (akta osobowe, RMUA, listy płac, rozliczenia z ZUS)
 • sporządzanie sprawozdania finansowego
 • sporządzanie informacji i sprawozdań do GUS

Ponadto:

 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowywanie zakładowego planu kont wraz z wdrożeniem
 • monitoring zobowiązań i należności
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań i raportów
 • pomoc w sporządzaniu instrukcji obiegu dokumentów
 • sporządzanie biznes planu na potrzeby dotacji z Urzędu Pracy
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • wyprowadzanie zaległości ZUS

Nasze usługi wspomogą Twoją działalność, dlatego też dobieramy je na miarę i w taki sposób, aby zoptymalizować koszty naszych usług.

Dodatkowo zajmujemy się prowadzeniem podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Już dziś skontaktuj się z naszym biurem księgowym w Bydgoszczy. Chętnie podejmiemy się współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.

Księgi handlowe – Bydgoszcz

W naszym biurze księgowym w Bydgoszczy prowadzimy również księgi handlowe. Stanowią one zbiór dokumentów księgowych, które przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić w celu dokonywania rejestracji operacji gospodarczych oraz monitorowania stanu finansowego firmy. Księgi handlowe są podstawowym źródłem informacji dla osób zarządzających firmą, inwestorów, a także organów kontrolnych.

W Polsce przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. Księgi mogą być prowadzone w formie papierowej lub elektronicznej, pod warunkiem spełnienia wymagań technicznych i formalnych.

Przekonaj się, że mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg handlowych – Kancelaria Podatkowa Awans z Bydgoszczy jest do Twojej dyspozycji. Zaufały nam dziesiątki przedsiębiorców.

Księgi handlowe składają się z następujących dokumentów:

 • księga główna – zawiera zestawienie wszystkich kont księgowych oraz sald na daną datę,
 • księga pomocnicza – zawiera szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych operacji gospodarczych (faktury sprzedaży, zakupu),
 • ewidencja VAT – zawiera informacje dotyczące podatku od wartości dodanej,
 • inwentarz – zawiera informacje o stanie majątku i zobowiązań przedsiębiorstwa.

W prowadzeniu ksiąg bardzo ważne jest zachowanie zasad poprawności, rzetelności i kompletności dokumentacji księgowej. Warto zatem skorzystać z usług biura księgowego, które wie niemal wszystko o księgach handlowych – specjaliści z Bydgoszczy chętnie pomogą Ci w realizacji tego zlecenia! Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować sankcjami finansowymi, a w skrajnych przypadkach nawet odpowiedzialnością karną.