Zakładamy firmę

Oferujemy pomoc w zakładaniu firm obejmującą:

 • zakładanie firmy przez osobę fizyczną
 • zakładanie spółek osobowych, w tym cywilnych, jawnych
 • zakładanie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • rejestracja spółek w KRS
 • rejestracja firmy w ewidencji działalności gospodarczej
 • opracowywanie umowy spółki
 • dobór odpowiedniej formy do prowadzonej działalności gospodarczej
 • wybór optymalnej formy opodatkowania i przeprowadzenie analizy podatkowej
 • przygotowania wniosków i dokumentów niezbędnych do zarejestrowania firmy w GUS, US, ZUS
 • udostępnienie adresu dla siedziby przedsiębiorstwa
 • odbiór korespondencji i obsługę biurową
 • organizacja zaplecza administracyjnego , w skład którego wchodzi
  • obsługa księgowa
  • obsługa kadrowa
  • obsługa podatkowa
  • reprezentacja Klienta w urzędach skarbowych i ZUS, PFRON.

Wiele osób mających świetny pomysł do rozpoczęcia działalności gospodarczej często długo zwleka ze starem. Jedną z przyczyn jest administracja, która nie zawsze jest przyjazna petentowi. Inną przyczyną jest brak wiedzy na temat form prowadzenia działalności, na temat przepisów podatkowych i ZUS, obawa przed skomplikowanymi rozliczeniami księgowymi, brak czasu na załatwienie wszelkich formalności. Wiele osób nie bacząc na trudności i ograniczenia natychmiast startuje z uruchomieniem działalności korzystając z porad swoich znajomych, a póżniej okazuje się, że można było skorzystać z lepszych rozwiązań, np. skorzystać z preferencji podatkowych lub ZUS-owskich, a być może również uzyskać dofinansowanie działalności. Obecnie każdy przedsiębiorca ma do wyboru różne formy opodatkowania działalności:

 • samodzielnie prowadzona działalność gospodarcza na podstawie wpisu do EDG,
 • w  formie spółki cywilnej, jeżeli do realizacji pomysłu przystępuje więcej niż jeden przedsiębiorca
 • można również skorzystać z form przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i założyć spółkę osobową lub kapitałową, w zależności od rozmiarów planowanej działalności i potrzeb wspólników, można również w razie potrzeby zmienić formę prawną prowadzonej działalności.

W   zależności   od   wyboru   formy   prawnej   przedsiębiorstwa   ma możliwość skorzystania   z   szerszego   lub też bardzo   wąskiego wyboru   formy opodatkowania podatkiem   dochodowym.

Wybierając formę spółki kapitałowej (Sp. zo.o. lub S.A.- są to formy przewidziane dla większych przedsięwzięć) przedsiębiorca lub grupa przedsiębiorców nie ma wyboru formy opodatkowania, ponieważ te spółki podlegają ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i tylko takie opodatkowanie jest możliwe do zastosowania. Dodatkowo podział zysku netto pomiędzy wspólników powoduje odprowadzenie podatku dochodowego od wypłaconych dywidend. Nie tylko uwarunkowania podatkowe decydują o wyborze formy prowadzonej działalności, dlatego spółki kapitałowe mają wiele innych zalet, które decydują o tym, że są to dość popularne formy prowadzenia większych przedsięwzięć gospodarczych.

Osoby fizyczne mają szerszy wybór form opodatkowania podatkiem dochodowym. W zależności od warunków mogą skorzystać z opodatkowania w formie:

 • karty podatkowej
 • ryczałtu ewidencjonowanego
 • podatek liniowy
 • zasady ogóle
 • według skali podatkowej

Przeprowadzając analizę podatkowo –finansową można również sterować obciążeniami podatkowymi   poprzez odpowiedni wybór form wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Należy także pamiętać, że odpowiednio skonstruowana forma prawna może spowodować znaczące zmniejszenie obciążeń z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Właściwe przygotowanie umowy spółki prawa handlowego pozwala na ograniczenie kosztów notarialnych związanych z jej pożniejszymi zmianami.

Warto dobrze się zastanowić nad tym i wieloma innymi aspektami planowanej działalności przed jej rozpoczęciem. Dużym ułatwieniem w przeprowadzeniu analizy jest fachowa pomoc Kancelarii Podatkowej AWANS.

W naszej firmie przeprowadzimy również cały uciążliwy proces rejestracji, dopilnujemy, żeby dokumenty zostały prawidłowo przygotowane iż łożone w komplecie, w odpowiednim terminie, w odpowiedniej instytucji.