Podatkowa księga przychodów i rozchodów

W ramach organizacji podatkowej księgi przychodów i rozchodów oferujemy Państwu:

 • prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów zgodnie z wymaganymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji przedmiotów małowartościowych
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT
 • rozliczenie firmy i pracowników z podatku dochodowego   PIT
 • obsługa pracowników (akta osobowe, RMUA, listy płac, rozliczenia z ZUS)
 • sporządzanie informacji i sprawozdań do GUS
 • pomoc w sporządzeniu remanentu
 • uzgadnianie stanów magazynowych

Zeznanie roczne w cenie usług księgowych.

Ponadto:

 • sporządzanie biznes planu na potrzeby dotacji z Urzędu Pracy
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań i raportów
 • pomoc w sporządzaniu instrukcji obiegu dokumentów
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • wyprowadzanie zaległości ZUS