Księgi Handlowe

W ramach organizacji ksiąg handlowych oferujemy Państwu:

 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne , księgi pomocnicze)
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji przedmiotów małowartościowych
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT
 • rozliczenie firmy i pracowników z podatku dochodowego CIT, PIT
 • obsługa pracowników (akta osobowe, RMUA, listy płac, rozliczenia z ZUS)
 • sporządzanie sprawozdania finansowego
 • sporządzanie informacji i sprawozdań do GUS

Ponadto:

 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości
 • opracowywanie zakładowego planu kont wraz z wdrożeniem
 • monitoring zobowiązań i należności
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań i raportów
 • pomoc w sporządzaniu instrukcji obiegu dokumentów
 • sporządzanie biznes planu na potrzeby dotacji z Urzędu Pracy
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • wyprowadzanie zaległości ZUS

Nasze usługi wspomagają Państwa działalność, dlatego też dobieramy je na miarę i w taki sposób, aby zoptymalizować koszty naszych usług.