Kady, płace, ZUS, Prfron, BHP

Decydując się na przekazanie usług kadrowo- płacowych zyskujesz

 • oddelegowanie odpowiedzialności za działania   firmie zewnętrznej
 • brak obowiązku śledzenie dodatkowych zmian w prawie
 • zapewnienie poufności stosowanej w firmie polityki wynagrodzeń pracowników

Sporządzanie

 • list płac, zasiłków chorobowych
 • imiennych kart wynagrodzeń, ewidencji czasu pracy i urlopów
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych RMUA
 • deklaracji ZUS
 • wysyłka deklaracji ZUS drogą elektroniczną
 • informacji o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych PIT 4R, PIT 11, PIT 40
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań i raportów
 • współpraca z inspektorem BHP i lekarzem w zakresie przeprowadzenia szkoleń
 • (instruktażowe, stanowiskowe, okresowe) oraz badań lekarskich (wstępne, okresowe)
 • nadzór nad dokumentacją kadrową – w tym przygotowywanie akt osobowych osób nowo zatrudnionych
 • informacji i sprawozdań do GUS
 • przygotowywanie
 • umów o pracę
 • świadectw pracy
 • umów zlecenia i rozliczenie
 • umów o dzieło i rozliczenie
 • zaświadczeń dla pracownika o zatrudnieniu

Obsługa pracownicza osób niepełnosprawnych i rozliczanie PRFON.

Ponadto:

 • sporządzanie biznes planu na potrzeby dotacji z Urzędu Pracy
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań i raportów
 • pomoc w sporządzaniu instrukcji obiegu dokumentów
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • wyprowadzanie zaległości ZUS