Ewidencja ryczałtu

 • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z wymaganymi przepisami
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych
 • prowadzenie ewidencji przedmiotów małowartościowych
 • prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług VAT
 • rozliczenie firmy i pracowników z podatku dochodowego   PIT
 • obsługa pracowników (akta osobowe, RMUA, listy płac, rozliczenia z ZUS)
 • sporządzanie informacji i sprawozdań do GUS

Zeznanie roczne w cenie usług księgowych.

Ponadto:

 • sporządzanie biznes planu na potrzeby dotacji z Urzędu Pracy
 • sporządzanie dodatkowych sprawozdań i raportów
 • pomoc w sporządzaniu instrukcji obiegu dokumentów
 • wyprowadzanie zaległości podatkowych
 • wyprowadzanie zaległości ZUS