Księgi Handlowe

W ramach prowadzenia Państwa ksiąg handlowych oferujemy prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych jak i również ewidencji środków trwałych.

Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

W ramach współpracy oferujemy Państwu prowadzenie ewidencji kosztów i przychodów zgodnie z wymaganymi przepisami.

Ewidencja ryczałtu

Oferujemy prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z wymaganymi przepisami, a także prowadzenie ewidencji środków trwałych

Kadry, płace, ZUS

Przygotowujemy listy płac, zasiłków chorobowych, imienne karty wynagrodzeń, ewidencji czasu pracy i urlopów oraz imiennych raportów osób ubezpieczonych RMUA

Zakładamy firmę

Oferujemy pomoc w zakładaniu firm obejmującą, zakładanie firmy przez osobę fizyczną, zakładanie spółek osobowych, w tym cywilnych, jawnych, rejestrację spółek w KRS i inne.